Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

Principal Investigator
QQ截图20151020185409.jpg

Lei Xi, PhD, Associate Professor

Multi-Functional Optical Imaging Lab (MFOIL)

Department of Biomedical Engineering

Southern University of Science and Technology

Shenzhen, Guangdong, China

Email: xilei@sustc.edu.cn

www.mfoil.org    Google Scholar    Curriculum VitaeEducation

B.S.: Huazhong University of Science and Technology, 2007

M.S.: University of Florida, 2010

Ph.D.: University of Florida, 2012


Working Experience

2018.2~ Associate Professor, Southern University of Science and Technology

2014.11~2018.1 Principal Investigator, Professor, UESTC

2013.1~2014.11 University of Florida, Postdoctoral Associate

Postdoc
QWZ1.png

Weizhi Qi

Ph.D:University of Electronic Science and Technology of China

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: ORPAM, OCT

Email: qiweizhi@std.uestc.edu.cn

Phd Candidate
CQ1.png

Qian Chen

B.S. : Nanjing University of Science and Technology

Research: Optical Resolution  Photoaconstic Microscopy

Email: QianChen@std.uestc.edu.cn


GH1.png

Heng Guo  

B.S. : Anhui University of Technology

Research: Photoacoustic Endoscopy

Email: guoheng95@std.uestc.edu.cn

孙瑷蕙.jpg

Aihui Sun

B.S. : Jiangnan University

Research: Ptychographic Iterative Engine; Phase recovery

Email: sunaihui111@163.com


JT1.png

Tian Jin

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: Optical Resolution Photoacoustic Microscopy

Email: jintian.ste@gmail.com

Master Student
ZJ1.png

Jian Zeng  

B.S.: Shandong Normal University

Research: Photoacoustic Imaging

Email: zengjian@std.uestc.edu.cnLF1.png

Fei Liu  

B.S. : Yangtze University

Research: Photoacoustic imaging

Email: 13607210203@163.com


CXX1.png

Xing Xing Chen

B.S. : Yangtze University

Research: Photoacoustic imaging

Email: xingxingchen@std.uestc.edu.cn


QW1.png

Wei Qin

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: Optical Coherence Tomography

Email: qinwei1995dec@foxmail.com梁笑.jpg

Xiao Liang  

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research:

Email: liangxiao@std.uestc.edu.cn


陆欢欢.jpg

Huanhuan Lu

B.S. : Huaqiao University

Research:

Email: 18850042619@163.com


王永超.jpg

Yongchao Wang  

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research:

Email: wangyongchao@std.uestc.edu.cn


Research Assistant
李婷婷.jpg

Tingting Li

B.S.: Henan University of Science and Technology

M.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research:

Email: litt3@mail.sustc.edu.cn

Alumni

Master student

Na Huang, Shirui Yang, Ming He, Ming Wang