Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

Principal Investigator
ABUIABACGAAg--7cvAUopNak-AcwkgM4wwQ

Lei Xi, PhD, Associate Professor

Multi-Functional Optical Imaging Lab (MFOIL)

Department of Biomedical Engineering

Southern University of Science and Technology

Shenzhen, Guangdong, China

Email: xilei@sustech.edu.cn

www.mfoil.org    Google Scholar    Curriculum VitaeEducation

B.S.: Huazhong University of Science and Technology, 2007

M.S.: University of Florida, 2010

Ph.D.: University of Florida, 2012


Working Experience

2018.2~ Associate Professor, Southern University of Science and Technology

2014.11~2018.1 Principal Investigator, Professor, UESTC

2013.1~2014.11 University of Florida, Postdoctoral Associate

Research assistant professor
ABUIABACGAAgwYbA7AUogLbxuQMw4wE4vAI

Qiang Liu

Ph.D:Norfolk State University

B.S. : Southwest University of Science and Technology

Research: MITAI, Raman/Brillouin scattering

Email: gnaiqliu@hotmail.com

Postdoc
ABUIABAEGAAghOWi0QUoiuqX4gQw4wE4lAI

Weizhi Qi

Ph.D:University of Electronic Science and Technology of China

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: ORPAM, OCT

Email: weiq1990zh@gmail.com

ABUIABAEGAAghOWi0QUoiuqX4gQw4wE4lAI

Zezhou Sun

Ph.D.: Jilin University

B.S.: Shanghai Maritime University

Research: Super-resolution Optical Fluctuation Imaging, STochastic Optical Reconstruction Microscopy

Email: yulongszz@126.com

Phd Candidate
ABUIABAEGAAg8eSi0QUo7pj99gMw4wE4lAI

Qian Chen

B.S. : Nanjing University of Science and Technology

Research: Optical Resolution   Photoaconstic Microscopy

Email: QianChen@std.uestc.edu.cn


ABUIABAEGAAg9uSi0QUokMqhhgUw4wE4lAI

Heng Guo  

B.S. : Anhui University of Technology

Research: Photoacoustic Endoscopy

Email: guoheng95@std.uestc.edu.cn

ABUIABACGAAg9aTR2QUootf-8gYwxBA4hhY

Aihui Sun

B.S. : Jiangnan University

Research: Ptychographic Iterative Engine; Phase recovery

Email: 11849595@mail.sustech.edu.cn


ABUIABACGAAgnM_t1gUowNWEjQYw0wQ4twY

Tingting Li

B.S.: Henan University of Science and Technology

M.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research:

Email: 11930694@mail.sustech.edu.cn

ABUIABAEGAAg-eSi0QUog9qC3QEw4wE4lAI

Tian Jin

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: Optical Resolution Photoacoustic Microscopy

Email: 11930772@mail.sustech.edu.cn

Master Student
ABUIABAEGAAgieWi0QUo_uvf4QUw4wE4lAI

Jian Zeng  

B.S.: Shandong Normal University

Research: Photoacoustic Imaging

Email: zengjian@std.uestc.edu.cnABUIABAEGAAgguWi0QUolImWKjDjATiUAg

Wei Qin

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: Optical Coherence Tomography

Email: qinwei1995dec@foxmail.comABUIABACGAAgiK697AUomNftywYwuwI4wgM

Xiao Liang   

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research:

Email: xliang@std.uestc.edu.cn


ABUIABACGAAg8bbA5QUouKHrmAcwkAU4rgc

Yaoyao Ji

B.S.: University of Electronic Science and Technology of China

Research: Photoacoustic Image

Email:11930403@mail.sustech.edu.cnABUIABACGAAg-NC_7QUo3sDSuQcwgwU4nAc

Zhan Pang

B.S.:Sichuan University

Research:Image processing

Email:pz15863@163.com


ABUIABACGAAgiK697AUohuWViwQwuwI4wgM

Yongchao Wang   

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research:

Email: wangyongchao@std.uestc.edu.cn


ABUIABACGAAgsaqW6QUo5aztkQcw4wE41AI

Ying Li

B.S.:Tianjin Medical University

Research:

Email:11930398@mail.sustech.edu.cn


Undergraduate
ABUIABACGAAg6J-C7AUon7jLkQcw4wE4vAI

Guangru Liang

B.S. : Southern University of Science and Technology

Major:

Email:

ABUIABACGAAg1f_w0wUo65vJ0wQwgAU4gAU

Jiaming LI

B.S. : Southern University of Science and Technology

Major:

Email:

ABUIABACGAAgwaPC7AUo4IGW4AIw4wE4vAI

Yike Wang

B.S. : Southern University of Science and Technology

Major:

Email:


ABUIABACGAAg1f_w0wUo65vJ0wQwgAU4gAU

Dinglu Peng

B.S. : Southern University of Science and Technology

Major:

Email:


Alumni

Master student

Fei Liu , Xingxing Chen, Na Huang, Shirui Yang, Ming He, Ming Wang