Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

Principle Investigator
ABUIABACGAAg--7cvAUopNak-AcwkgM4wwQ

Lei Xi, PhD, Professor

Multi-Functional Optical Imaging Lab (MFOIL)

Department of Biomedical Engineering

Southern University of Science and Technology

Shenzhen, Guangdong, China

Email: xilei@sustech.edu.cn

www.mfoil.org    Google Scholar    Curriculum Vitae


Education

B.S.: Huazhong University of Science and Technology, 2007

M.S.: University of Florida, 2010

Ph.D.: University of Florida, 2012


Working Experience

2018.2~ Professor, Southern University of Science and Technology

2014.11~2018.1 Professor, School of Physical Electronics, UESTC

2013.1~2014.11 University of Florida, Postdoctoral Associate

Research assistant professor
ABUIABACGAAgwYbA7AUogLbxuQMw4wE4vAI

Qiang Liu

Ph.D:Norfolk State University

B.S. : Southwest University of Science and Technology

Research: MITAI, Raman/Brillouin scattering

Email: gnaiqliu@hotmail.com

Postdoc
ABUIABAEGAAghOWi0QUoiuqX4gQw4wE4lAI

Weizhi Qi

Ph.D:University of Electronic Science and Technology of China

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: ORPAM, OCT

Email: weiq1990zh@gmail.com

Phd Candidate
ABUIABAEGAAg8eSi0QUo7pj99gMw4wE4lAI

Qian Chen

B.S. : Nanjing University of Science and Technology

Research: Optical Resolution   Photoaconstic Microscopy

Email: QianChen@std.uestc.edu.cn


ABUIABACGAAg9aTR2QUootf-8gYwxBA4hhY

Aihui Sun

B.S. : Jiangnan University

Research: Optical Resolution   Photoaconstic Microscopy

Email: 11849595@mail.sustech.edu.cn


ABUIABAEGAAg9uSi0QUokMqhhgUw4wE4lAI

Heng Guo  

B.S. : Anhui University of Technology

Research: Photoacoustic Endoscopy

Email: guoheng95@std.uestc.edu.cn

ABUIABAEGAAg-eSi0QUog9qC3QEw4wE4lAI

Tian Jin   

B.S. : University of Electronic Science and Technology of ChinaC

Research: Optical resolution photoacoustic microscopy

Email: 11930772@mail.sustech.edu.cn

ABUIABACGAAgnM_t1gUowNWEjQYw0wQ4twY

Tingting Li

B.S.: Henan University of Science and Technology

M.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research:

Email: 11930694@mail.sustech.edu.cn


ABUIABACGAAgiK697AUomNftywYwuwI4wgM

Xiao Liang

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: thermoacoustic imaging, OR-PAM

Email: xliang@std.uestc.edu.cn

ABUIABACGAAgz7ie0QUo-oLhsQEw0AU4wAc

Wei Qin

B.S. : University of Electronic Science and Technology of China

Research: Optical Coherence Tomography

Email: qinwei1995dec@foxmail.com

Master Student
ABUIABACGAAg84Ly9wUo7qCGoQcw4wE4xQI

Yaoyao Ji

B.S.: University of Electronic Science and Technology of China

Research: Photoacoustic Image

Email:11930403@mail.sustech.edu.cnABUIABACGAAg-NC_7QUo3sDSuQcwgwU4nAc

Zhan Pang

B.S.:Sichuan University

Research:Image processing

Email:pz15863@163.com


ABUIABACGAAgjPrx9wUowpjtwgIwjQM4rAQ

Xingxing Ren

B.S.:Southwest Petroleum University

Research:Imageprocessing

Email:Ren_X_Xing@163.com


ABUIABACGAAgiYHy9wUoyov4oAUw4wE4xQI

Ying Li

B.S.:Tianjin Medical University

Research:

Email:11930398@mail.sustech.edu.cnABUIABACGAAg3JHN9wUogOWEjwEw4wE4xQI

Ruoxi Zhang

B.S.:Northwestern Polytechnical University

Research:

Email:402865597@qq.com

ABUIABACGAAg-NC_7QUo3sDSuQcwgwU4nAc

Junning Zhang

B.S: Southern University of Science and Technology

Research:

Email:producerdavidzhang@gmail.com

ABUIABACGAAgsaqW6QUo5aztkQcw4wE41AI

Weian Chao

B.S.: Southern University of Science and Technology

Research: MTT

Email: 11711306@mail.sustech.edu.cn

ABUIABACGAAg8bbA5QUouKHrmAcwkAU4rgc

Linyang Li

B.S.:Huangzhong University of Science and Technology

Research:Imageprocessing

Email:12132631@mail.sustech.edu.cn

Undergraduate
ABUIABACGAAgwaPC7AUo4IGW4AIw4wE4vAI

Yike Wang

B.S. : Southern University of Science and Technology

Major:

Email:11810212@mail.sustech.edu.cn


Alumni
Master student

Jian Zeng,Fei Liu,Xingxing Chen,Na Huang,Shirui Yang,Ming He,Ming Wang

Graduate

Guangru Liang